top of page

'DOW KWJEA POE'(TRADITIONAL MOG GAME)

Kwjea cha wethou cha fropengtie takhou kula kengtha kijuo akong alou. Takhou ejong alou yau alou la bou kengthama rogah biyadie chucha roeng ahla pla frotetie. yau takhou aloula bou lumyo kengthaguh akong alha thanhuengrie. kwjea wethou cha roeng akung souguh asha kiyarie, yau asha kiyacha wethou guh alha plabou kwjea kie yau akjea cha roeng

akong alha arou kio kie jou lisou akong frotetie. knama roeng kwjea chaguh yuobou ache che akhra khra asou nueng asou shungalu (Competition) frotie nhwng toeng(every year). yau competition ma akhra khra pow chou gabou nu(our) lumyo jeasa ruh lepou kwjea ketie. yau akjea guh akwng sungla bou pongbou pyogetie. yau akjea puama kakgong apyw aroh chowi akhyengsa rarie.


Dow assie yangbou biya

'Dow Akjea Leng'- Dow cha fropengtie nu lumyo jeasa ma takhou jea poe, arou ku yau chguh pyw poe lesou Pronhengrie. akung suo jeasa ma akhra khra jeasa poe hierie, yaucha yhong nu lumyo jeasa malie sou takhou akhra tajea jea poe hierie, yau jeasa poe amiecha fropengtie Dow Poe. Nu lumyo jeasama e akjea ko arow takhou akhra amila bou lisou khorie, yau akhra amicha fropengtie Khonhiyang poe. E Dow/Khonhiyang guh nu mraima lumyo jeasama nhomaa takhou raa kajeatie, arow akhra chagala chubeng gie pranggetie. e dow akjea ko kwjea ho chugie. pathma Kyouswie lure, arow mgie khonhiyang assie lure. e Dow/Khonhiyang akjea ma tachi takhou (11) assie alu kiyarie, yau tachi takhou assie guh tachi tayou lou asou bang yau Dow poema kjeatie le yausrow yau dow assie guh nhaupow khiyara rie yangyi.


Dow nhaou khing

Dow akjea leng cha fropengtie tayou lou takhaou ma yau khonhiyang guh nhaura rie, talauma nhaupo khyiyara rie, talauma nhaupo makhiya gie yau Dow assie cha makoeng. arow magie yau dow assie guh nhaukha bow yau nengma hiesa roh Da da da rilow progetie. Yau Da da darilow cha fropengtie takhou yau akjea ma apyow ahow. yau kijou ejong chubow aogecha yau dow assie guh nhaukha bou. ayang kbang chaga low hierie churina aorarie da da darilow chubow. yi yau ayang kbang chhaguh tharie yang yi agouli sou. e dow akjea cha fropengtie numa jea akjea cha akjea. nhawma twkhaou ra e dow akjea cha frotie, yau kijou e dow akjea cha fropengtie yajong kijou yalhow popular takhou akjea poe nu(our) lumyo jeasa ma.


Dow kwjeasa Luw:

Dow akjea cha akhing cha fropengtie 'Sangrain' poe, yau nhoma takhou kyarie akhing khabou yi yau dow kwjea cha poe lisou froticha. yau nhow asaw ma yau dow akjea poe lisou khiya cha, chugi nu lumyo jeasa ma nhaw asaw chucha roeng agrie. E nhaw asaw cha fropengtie akung suw jeasama takhou agrie yau kijuw nhaw asaw cha numa nu lumyo jeasa ma rogah byadie alauka bou roecha rau. Chugie e sangrain khabou dow thubou akung sou labou pongbou tajou talau ning bou nhaw asaw ko piyowge cha yang yi. E dow akjea cha luw larabou ra kwjea kecha, chugie e khonhiyang guh luw akhra khra powchou gabou lepow kwjea ketie. Tachi tayou(11) chie.


Chikhou team piyang bou toss piyang bou khiyabou dow athu cha fropengtie cha getie nhaw asaw ma.Yau dow ma cha kwjea pow chi khou team ma asou ra asou atungma(final) labou rwou Nhueng rie yau srou nhaw(2) team songsa ra final akjea ko kwjea ho yang yi. atung akjea hu chugie akung souguh shung jie bou bahara huh. atung akjea ko angkha bou yau angsa brau ko poe alauka bou yau angsa roguh achabang prize hierie le yau chala bou chou la miyaza pie bou yau dow poe guh achung frehu rhiega bou poe brau songsa rugah chashi twkhoeng nhawkhoeng probou yau dow thu cha poe guh yau nhaw kijou achung frerie biya yang yi.


Jeasa Chagah:

E dow poe guh yuo bou akung sow gah akhra khra prosa liesow hierie, chigie kuriu nu 'Mraima lumyo' jeasa kijou e poe akhrangma acha nang proho le akouka roebow probow pranhweng rie. masang matie chigie nu lumyo kijou arow pawjong piyang gie kongho le yau akreng atwi lesow pie gepah. Tawsa(tribal) Poe chigie liesou nhiengrie nu e dow poe guh. ku jea ko arow ko priguh rhidu tangba."O kokbwkhal swnamjakha Adivasi Awaaz projectni bwkhaktwi, Misereor tei Prayog Samaj Sevi mothani chubamungbai"bottom of page